Best Friend

Diễn đàn kết bạn hoàn toàn mới


  Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Share
  avatar
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  Announcement Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Sat Aug 18, 2012 10:00 pm

  namtao_9x_hp: sao m noi t thick m

  20:55:09
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: TKI M THJK T MA`
  20:55:10
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:55:24
  namtao_9x_hp: bh
  20:55:29
  namtao_9x_hp: vo
  van
  20:55:37
  namtao_9x_hp: lam th minh huy hoi
  t
  20:55:38
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tki` co tkat t ms ns
  20:55:39
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:55:46
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tke m k
  thjk t ak`
  20:55:48
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:55:53
  namtao_9x_hp:
  20:56:05
  namtao_9x_hp: hai
  vai
  20:56:06
  namtao_9x_hp: that o
  dau
  20:56:06
  namtao_9x_hp:
  20:56:13
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tki tkat ma`
  20:56:21
  namtao_9x_hp:
  20:56:22
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nge jong.la` pit
  20:56:23
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: hoho
  20:56:26
  namtao_9x_hp: sao buon the
  kia
  20:56:28
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t xink gai dag y ai cka thjk
  20:56:33
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t kon` thjk t po?me.
  20:56:34
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:56:39
  namtao_9x_hp:
  20:56:53
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:56:59
  namtao_9x_hp: m tu tin the
  20:57:29
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ckuyen.
  20:57:37
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k tu tin tki` kap.dat ma` an ak`
  20:57:40
  namtao_9x_hp: m ko ban hanh
  ak
  20:57:55
  namtao_9x_hp: ko ban tra chanh
  ak
  20:58:15
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ngy?r
  20:58:20
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: e"qa"
  20:58:21
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:58:42
  namtao_9x_hp: the bh bon t uong o dau

  20:59:06
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: sag nka` t
  20:59:08
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t pka cko
  20:59:09
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: rieng m
  20:59:11
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: hy"hy"
  20:59:12
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:59:44
  namtao_9x_hp: ko dc
  20:59:49
  namtao_9x_hp: ny m danh t
  chet
  20:59:53
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  20:59:57
  namtao_9x_hp:
  21:00:01
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tao` ma` pkai?so.ckag?
  21:00:03
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:00:30
  namtao_9x_hp: ny danh t chu danh m
  dau
  21:00:37
  namtao_9x_hp: ma m fai
  so
  21:00:40
  namtao_9x_hp:
  21:00:48
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:00:57
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tki` t dag pao?m day
  21:01:00
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tao` cku k pkai t
  21:01:25
  namtao_9x_hp: ak
  21:01:43
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: mat" pi.ls day
  21:01:52
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tim mai~k tkay kai hink` mat le" dau nki?
  21:01:59
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ak day
  21:02:01
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:02:03
  namtao_9x_hp: t so mang tieng tan gai
  co ck roi thoi
  21:02:05
  namtao_9x_hp:
  21:02:16
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tke thjk tkat. ha?
  21:02:17
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:  namtao_9x_hp:
  21:02:38
  namtao_9x_hp: m nghi co that
  ko
  21:02:45
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: duong nkien la` co"
  21:02:48
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:03:27
  namtao_9x_hp:
  21:03:41
  namtao_9x_hp: co thi
  sao
  21:03:48
  namtao_9x_hp: ko co thi
  sao
  21:03:52
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tki` cu nkan la` co dy tki` pit ls
  21:03:53
  namtao_9x_hp:
  21:03:56
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:04:07
  namtao_9x_hp:
  21:04:19
  namtao_9x_hp: ko nhan
  dc
  21:04:19
  namtao_9x_hp: fai biet ro
  da
  21:04:19
  namtao_9x_hp:
  21:04:35
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k nkan.tki tkoi
  21:04:36
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k ns
  21:04:39
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: bh nkan.tki ns
  21:04:40
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:04:52
  namtao_9x_hp:
  21:05:01
  namtao_9x_hp: khon
  the
  21:05:04
  namtao_9x_hp:
  21:05:28
  namtao_9x_hp: m co ny roi
  ma
  21:05:30
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t khon ma`
  21:05:31
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:05:38
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: m cug khon pket
  21:05:41
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: thjk t pkai?tke
  21:05:42
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:05:43
  namtao_9x_hp: thich hay ko dau co anh
  huong j
  21:05:53
  namtao_9x_hp:
  21:06:21
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nkug ng thjk t la` nkg~ ng khon  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tu. hao`
  21:06:29
  namtao_9x_hp: uk thi t vs m cung
  khon
  21:06:29
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:06:40
  namtao_9x_hp:
  21:06:46
  namtao_9x_hp: om ap j
  the
  21:06:50
  namtao_9x_hp:
  21:06:59
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dau
  21:07:02
  namtao_9x_hp: voi
  qua
  21:07:03
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dag dink.ve^nk mat.
  21:07:05
  namtao_9x_hp: de tu
  tu
  21:07:08
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tki` an nkam` sag om
  21:07:11
  namtao_9x_hp:
  21:07:11
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: lau k ckat yh
  21:07:14
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nku kon ngo
  21:07:15
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: =.=
  21:07:20
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tu` tu` ak"
  21:07:21
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:07:23
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:07:28
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: thjk dy tki` tu` tu`
  21:07:29
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:07:53
  namtao_9x_hp:
  21:08:07
  namtao_9x_hp:
  21:08:46
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: je^`
  21:08:51
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ckot nai.co thjk k day
  21:08:55
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ns nkiu`
  21:08:59
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: gjo*? mat. day
  21:09:02
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:09:02
  namtao_9x_hp: m ko di vs ny
  ak
  21:09:14
  namtao_9x_hp: toi
  t7
  21:09:16
  namtao_9x_hp:  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: n.y t dy lam` r
  21:09:32
  namtao_9x_hp: den
  thoi
  21:09:34
  namtao_9x_hp:
  21:09:39
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: del j
  21:09:47
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: cack ngay` gap.1 lan`
  21:09:53
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: cko noi~nko da^y` vo*i
  21:09:54
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:10:01
  namtao_9x_hp: the t noi co thi dc j

  21:10:10
  namtao_9x_hp:
  21:10:36
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: hy`
  21:10:40
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: co" t mack" n.y m
  21:10:41
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:10:47
  namtao_9x_hp:
  21:10:47
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: copy copy
  21:10:49
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:10:57
  namtao_9x_hp: lam j co ny
  mach
  21:11:00
  namtao_9x_hp:
  21:11:04
  namtao_9x_hp: tinh an
  the
  21:11:13
  namtao_9x_hp: tuong de an t
  ak
  21:11:17
  namtao_9x_hp:
  21:11:21
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: lig pym"
  21:11:22
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:11:31
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: may cko m
  21:11:32
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:11:37
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nkug ma` cug~ thjk tkat. dy
  21:11:48
  namtao_9x_hp:
  21:11:48
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: xig gai de~ tkg vui tink nku t ak"
  21:11:51
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: day` tkag` thjk
  21:11:53
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nka"
  21:11:53
  namtao_9x_hp: ct
  roi  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:11:57
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: vai~
  21:12:02
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tkao? lao` thjk mink`
  21:12:02
  namtao_9x_hp:
  21:12:03
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: =.=
  21:12:16
  namtao_9x_hp: uk thi m xinh de
  thuong
  21:12:28
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:12:33
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ckuyen.
  21:12:35
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: duong nkien
  21:12:36
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:12:47
  namtao_9x_hp: nhung dau fai vi the t
  thick
  21:12:50
  namtao_9x_hp:
  21:13:00
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ui dc. khen xink
  21:13:04
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: toi lai. uk" ngu? dc.
  21:13:05
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:13:10
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tke thjk t vi` j
  21:13:11
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:13:18
  namtao_9x_hp: nay
  21:13:34
  namtao_9x_hp: t chua noi la thick m
  dau nhe
  21:13:36
  namtao_9x_hp:
  21:14:04
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t nai.ngy~ la` r day
  21:14:05
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:14:17
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t la` t hju? tam sink li" dan` o^g ma`
  21:14:19
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:14:53
  namtao_9x_hp:
  21:15:13
  namtao_9x_hp: m nhieu kinh nghiem
  nhi
  21:15:29
  namtao_9x_hp: m day t tam sinh ly phu
  nu di
  21:15:33
  namtao_9x_hp:
  21:15:57
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:15:59
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: vai~ loan`  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: vo" van? m day. lai. t day
  21:16:12
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:16:38
  namtao_9x_hp:
  21:16:46
  namtao_9x_hp:
  21:16:51
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t pit5 ma`
  21:16:53
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:17:18
  namtao_9x_hp: ai
  bao
  21:17:54
  namtao_9x_hp: sao m biet t ro tam
  sinh ly phu nu
  21:18:01
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: =.=
  21:18:02
  namtao_9x_hp:
  21:18:07
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: giang ho^` do^n` dai.
  21:18:08
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: =.=
  21:18:12
  namtao_9x_hp: tim hieu ki the co
  ak
  21:18:37
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dau
  21:18:37
  namtao_9x_hp: giang ho
  nao
  21:18:39
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ai tim` hjeu
  21:18:43
  namtao_9x_hp:
  21:18:45
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: n cu don` vao` tai
  21:18:49
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k nge lai. p? kie^u
  21:18:51
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:18:52
  namtao_9x_hp:
  21:19:06
  namtao_9x_hp: the t bi am sat
  mat
  21:19:15
  namtao_9x_hp: vi biet qua
  nhieu
  21:19:15
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:19:18
  namtao_9x_hp:
  21:19:28
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: gom ong
  21:19:29
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:19:34
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tu.nkan. nka
  21:19:35
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:19:46
  namtao_9x_hp: nhan
  bh  namtao_9x_hp: t chua moi la co thick
  m
  21:20:01
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tki` nkan. pet qa nkieu
  21:20:03
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:20:13
  namtao_9x_hp: thi m van chi la doan
  mo thoi
  21:20:34
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dau
  21:20:36
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: m nkan. r
  21:20:37
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k pit
  21:20:38
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:20:44
  namtao_9x_hp: bh
  21:20:46
  namtao_9x_hp:
  21:20:47
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: mai tin nay` se~ dc. len 4r~
  21:20:49
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:20:54
  namtao_9x_hp:
  21:20:57
  namtao_9x_hp: thoai
  mai
  21:21:01
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: vo" van? gai" tkao hag` dan`
  21:21:02
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:21:08
  namtao_9x_hp: mai doan chat nay len
  dien dan
  21:21:23
  namtao_9x_hp: xem moi nguoi phan tich
  ntn
  21:21:32
  namtao_9x_hp: t so nguoi ta noi m
  nhan vo
  21:21:47
  namtao_9x_hp: thi t thuong m
  lam
  21:21:49
  namtao_9x_hp:
  21:21:51
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: cka? pit ai vo*
  21:21:59
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t cki?pit co ng tu.nkan.
  21:22:01
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: yen tam dy
  21:22:04
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k so.xau mat.dau
  21:22:09
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t dam?pao?gai tkeo hag` dan`
  21:22:14
  namtao_9x_hp:
  21:22:15
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: kon gai"pi h de^ nam"
  21:22:16
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:22:25
  namtao_9x_hp:  namtao_9x_hp: chang lien
  quan
  21:22:47
  namtao_9x_hp: b thuy hon nhien
  qua
  21:22:54
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:23:05
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: hon` nkien nku co^ tie^n giag" tran`
  21:23:08
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: h ms pit ak`
  21:23:25
  namtao_9x_hp: uk
  21:23:41
  namtao_9x_hp: biet hoi
  muon
  21:23:44
  namtao_9x_hp:
  21:24:41
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ukm
  21:24:46
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: pit som la` thjk hon ha?
  21:24:47
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:25:20
  namtao_9x_hp: biet som chac y
  roi
  21:25:22
  namtao_9x_hp:
  21:25:36
  namtao_9x_hp: nhung bh ko fai la
  thick dau nhe
  21:25:40
  namtao_9x_hp:
  21:25:54
  namtao_9x_hp: dung nghi 2 chuyen la
  1
  21:26:04
  namtao_9x_hp:
  21:26:14
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tke h yeu r ak"
  21:26:16
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:26:20
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: p.k ngo` nam oi
  21:26:22
  namtao_9x_hp: ko
  21:26:23
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: p.co" ck r
  21:26:26
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dug` y pan.
  21:26:29
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: kho^? tka^n ra
  21:26:31
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:26:39
  namtao_9x_hp: lai hieu lam
  roi
  21:26:43
  namtao_9x_hp:
  21:26:51
  namtao_9x_hp: doc ki
  di
  21:26:54
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: p.la` p.ns tkat. day
  21:26:57
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: deo dua` dau  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: y p.kho?lam"
  21:27:08
  namtao_9x_hp: thi ai noi
  j
  21:27:11
  namtao_9x_hp:
  21:27:12
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nkin` kai" ta^m" tka^n tong teo cua? ck p.tki` pit
  21:27:25
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: =.=
  21:27:26
  namtao_9x_hp: t dau co thick m hay y
  m dau
  21:27:29
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dug` dai.
  21:27:35
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tke y say dam" ha?
  21:27:37
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:27:39
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: kag` k dc.
  21:27:40
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nam oi
  21:27:43
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: da~ p?r
  21:27:45
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: co" ck r
  21:27:45
  namtao_9x_hp:
  21:27:47
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:27:48
  namtao_9x_hp: vai
  m
  21:28:04
  namtao_9x_hp: y t bao neu biet m som
  hon
  21:28:10
  namtao_9x_hp: thi co le
  y
  21:28:19
  namtao_9x_hp: con bh ko co j
  ca
  21:28:29
  namtao_9x_hp: dung nghi lung
  tung
  21:28:47
  namtao_9x_hp: nguoi khac nghi t the
  nay the no
  21:28:58
  namtao_9x_hp: kho than t
  21:29:14
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:29:19
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: tke m k y p.ak`
  21:29:21
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:29:26
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t tg? m y p.
  21:29:32
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: da~ k y dung` ns loi` kay dang"
  21:29:40
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: co" ma` y qa" nkug t co" ck r tkoi
  21:29:41
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:29:44
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dug` doi" log`  namtao_9x_hp:
  21:29:55
  namtao_9x_hp:
  21:30:15
  namtao_9x_hp: dung noi vo
  van
  21:30:17
  namtao_9x_hp:
  21:30:24
  namtao_9x_hp: m co ck
  roi
  21:30:43
  namtao_9x_hp: t y m de thanh y don
  phuong ak
  21:30:46
  namtao_9x_hp:
  21:31:16
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: nkug ma` cug~ goy. la` thjk dy
  21:31:17
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:31:27
  namtao_9x_hp:
  21:31:33
  namtao_9x_hp: thick
  j
  21:31:39
  namtao_9x_hp: ko the goi la
  dc
  21:31:50
  namtao_9x_hp: nc vs m hai huoc
  qua
  21:31:58
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: =.=
  21:32:00
  namtao_9x_hp: nhung cung hai nao
  qua
  21:32:02
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: deo" j
  21:32:03
  namtao_9x_hp:
  21:32:05
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ai cug~ ns tke
  21:32:07
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ckep.
  21:32:12
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t co mun tke dau
  21:32:17
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: dog` doi` xo^ da^y?
  21:32:18
  namtao_9x_hp:
  21:32:31
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: troi` oi sao toi vua` xig gai vua` vui tink ntn de? bao nkiu ng
  thjk
  21:32:32
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:32:44
  namtao_9x_hp:
  21:32:58
  namtao_9x_hp: troi
  oi
  21:33:39
  namtao_9x_hp: sao 1 nguoi xinh gai de
  thuong vui tinh cu nghi minh thick nguoi ta chu
  21:33:44
  namtao_9x_hp:
  21:33:54
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:33:57
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: vui tink n tke  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:34:12
  namtao_9x_hp:
  21:34:44
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: doi t ty
  21:34:48
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: ck t sag ckoi
  21:34:54
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: t dy nua?tieg tkoi
  21:34:56
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: doi.day
  21:34:58
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96: k doi.an don`
  21:35:00
  gjrl_la_chjp_yeu_boy_la_vjp_hp96:
  21:35:17
  namtao_9x_hp: uk
  21:36:02
  namtao_9x_hp: uk
  21:36:15
  namtao_9x_hp: dung biet tuong
  nham
  21:36:18
  namtao_9x_hp:
  21:36:25
  namtao_9x_hp: an nham dang chat
  dt
  avatar
  huykevil1

  Giới tính : Nam Bài gửi : 200
  Birthday : 25/05/1996
  Xu : 2595
  Uy Tín : 23
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 06/08/2012
  Đến từ : Ả Rập Sê Út
  Job/hobbies : Bắt cóc Tống Tiền
  Status : Hay chêu người

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by huykevil1 on Sun Aug 19, 2012 12:42 am

  Dài VKL...Đéo đọc nữa...
  avatar
  Smile

  Giới tính : Nam Bài gửi : 377
  Birthday : 15/09/1996
  Xu : 2566
  Uy Tín : 132
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 07/08/2012
  Đến từ : Hải Phòng Vip
  Job/hobbies : S-Mod
  Status : ◄ New Stars ►

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by Smile on Sun Aug 19, 2012 7:47 am

  Hài vc e Thủy lớp mình Laughing tự nhận quá đi . hô hô chẹp chẹp ae vào xâu xé đê ... study
  avatar
  BốĐờiThờiNay

  Giới tính : Nam Bài gửi : 306
  Birthday : 15/05/1996
  Xu : 260
  Uy Tín : 34
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 05/08/2012
  Đến từ : hai phong vjp
  Job/hobbies : ông tổ sư gja

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by BốĐờiThờiNay on Sun Aug 19, 2012 9:04 am

  thuỷ nó nói là nam tào thích nó ak haizzz wa ông nam tào ơi
  avatar
  Smile

  Giới tính : Nam Bài gửi : 377
  Birthday : 15/09/1996
  Xu : 2566
  Uy Tín : 132
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 07/08/2012
  Đến từ : Hải Phòng Vip
  Job/hobbies : S-Mod
  Status : ◄ New Stars ►

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by Smile on Sun Aug 19, 2012 11:02 am

  Trợi ơi con Thủy lớp mình điên nặng rồi Laughing thần kinh vì hôm qua sét đánh trúng sọ Suspect
  avatar
  MrĐứcCu.6789

  Giới tính : Nam Bài gửi : 153
  Birthday : 28/06/1996
  Xu : 1049
  Uy Tín : 44
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 06/08/2012
  Đến từ : Lê Lợi - Hải Phòng

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by MrĐứcCu.6789 on Sun Aug 19, 2012 11:07 am

  huykevil1 đã viết:Dài VKL...Đéo đọc nữa...

  Mày giống tao đấy....Bắt tay 1 cái study Cứ thấy dài là ngại k tả nổi afro
  avatar
  BốĐờiThờiNay

  Giới tính : Nam Bài gửi : 306
  Birthday : 15/05/1996
  Xu : 260
  Uy Tín : 34
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 05/08/2012
  Đến từ : hai phong vjp
  Job/hobbies : ông tổ sư gja

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by BốĐờiThờiNay on Sun Aug 19, 2012 12:44 pm

  chúng mày đọc đj haizz thì thôi rồi con thuỷ nó bảo thằng nam tào thích nó
  avatar
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Sun Aug 19, 2012 2:56 pm

  sonjohp1996 đã viết:chúng mày đọc đj haizz thì thôi rồi con thuỷ nó bảo thằng nam tào thích nó
  Laughing uk cứ cho là thích đi cũng vui mà What a Face

  ckimckip

  Bài gửi : 24
  Xu : 31
  Uy Tín : 11
  Tham Gia Từ : 10/08/2012

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by ckimckip on Mon Aug 20, 2012 1:56 pm

  tke m.n doc. sem co dung la` thik k ay" nke^?
  avatar
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 22
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Mon Aug 20, 2012 4:50 pm

  ckimckip đã viết:tke m.n doc. sem co dung la` thik k ay" nke^?
  mọi người nói ko rồi

  Sponsored content

  Announcement Re: Ae ơi. có người dọa Admin :(( Ae vào xem xét trường hợp này đi =)) Thằng nào đủ can đảm đọc

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 2:42 am