Best Friend

Diễn đàn kết bạn hoàn toàn mới


  Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  code Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Fri Aug 24, 2012 2:21 pm

  22:40:06
  namtao_9x_hp:
  22:40:08
  tieuthuhondoi_vip2008: Vu h0a hậu pj tat axit
  22:40:28
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:40:28
  tieuthuhondoi_vip2008: Vj kuop admin kua thuy chip
  22:40:47
  namtao_9x_hp:
  22:40:49
  namtao_9x_hp: ak đúng rồi
  22:40:55
  namtao_9x_hp: làm scandan
  22:41:03
  tieuthuhondoi_vip2008:
  Tin nhắn nhanh 22:43:53, 23 thg 8, 2012
  22:41:04
  namtao_9x_hp: b vs t nc như yêu nhau
  22:41:09
  namtao_9x_hp: rồi post đoạn đó lên
  22:41:10
  namtao_9x_hp:
  22:41:14
  namtao_9x_hp: Hot
  22:41:33
  tieuthuhondoi_vip2008: Ờ
  22:41:33
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:41:46
  tieuthuhondoi_vip2008: Pắt đầu từ đâu đây
  22:41:53
  namtao_9x_hp: cắt đi những đoạn bàn bạc đi
  22:42:06
  tieuthuhondoi_vip2008: ừ
  22:42:08
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:42:33
  namtao_9x_hp: để bọn n tin vài hôm
  22:42:44
  namtao_9x_hp: rồi post đoạn bàn bạc
  22:42:47
  namtao_9x_hp: cho chúng n hố
  22:42:51
  tieuthuhondoi_vip2008: Ờ
  22:42:59
  namtao_9x_hp: cái tội dám trêu admin vs hoa hậu
  22:43:01
  tieuthuhondoi_vip2008: Nào pắt đầu nhé
  22:43:07
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:43:07
  tieuthuhondoi_vip2008: C.trk đi
  22:43:08
  namtao_9x_hp: vk y
  22:43:13
  tieuthuhondoi_vip2008: Scandan
  22:43:16
  tieuthuhondoi_vip2008: Laj
  22:43:17
  tieuthuhondoi_vip2008: Laj
  22:55:10
  tieuthuhondoi_vip2008: Doj tj
  22:55:13
  tieuthuhondoi_vip2008: T c0py
  22:55:20
  namtao_9x_hp: uk ok
  22:55:23
  tieuthuhondoi_vip2008: Doan cua m.huy
  22:55:25
  namtao_9x_hp: sao mà bị lừa
  22:55:33
  tieuthuhondoi_vip2008: ngo ngac nku mik tke nay ma c0n bj lub
  22:55:41
  tieuthuhondoi_vip2008: K tka cko mik
  22:55:50
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:55:51
  tieuthuhondoi_vip2008: Đo
  22:55:56
  tieuthuhondoi_vip2008: Nó pao thé
  22:55:57
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:56:08
  namtao_9x_hp:
  22:56:23
  namtao_9x_hp: ko khéo th bé nghiện b thật rồi
  22:56:28
  namtao_9x_hp: ko đỡ đc
  22:56:48
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:56:54
  tieuthuhondoi_vip2008: vãj
  22:56:55
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:57:08
  tieuthuhondoi_vip2008: Post đi
  22:57:42
  namtao_9x_hp:
  22:57:46
  namtao_9x_hp: đợi tý
  22:57:51
  namtao_9x_hp: t đang làm nốt cái tài sản
  22:57:58
  namtao_9x_hp: cần diễn thêm vài hôm ko
  22:58:06
  namtao_9x_hp: hay là mai bung sự thật luôn
  22:58:40
  tieuthuhondoi_vip2008: kứ post đi đã
  22:58:46
  namtao_9x_hp: rồi ok
  22:58:50
  namtao_9x_hp: vào đổi tên nữa
  22:55:10
  tieuthuhondoi_vip2008: Doj tj
  22:55:13
  tieuthuhondoi_vip2008: T c0py
  22:55:20
  namtao_9x_hp: uk ok
  22:55:23
  tieuthuhondoi_vip2008: Doan cua m.huy
  22:55:25
  namtao_9x_hp: sao mà bị lừa
  22:55:33
  tieuthuhondoi_vip2008: ngo ngac nku mik tke nay ma c0n bj lub
  22:55:41
  tieuthuhondoi_vip2008: K tka cko mik
  22:55:50
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:55:51
  tieuthuhondoi_vip2008: Đo
  22:55:56
  tieuthuhondoi_vip2008: Nó pao thé
  22:55:57
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:56:08
  namtao_9x_hp:
  22:56:23
  namtao_9x_hp: ko khéo th bé nghiện b thật rồi
  22:56:28
  namtao_9x_hp: ko đỡ đc
  22:56:48
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:56:54
  tieuthuhondoi_vip2008: vãj
  22:56:55
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:57:08
  tieuthuhondoi_vip2008: Post đi
  22:57:42
  namtao_9x_hp:
  22:57:46
  namtao_9x_hp: đợi tý
  22:57:51
  namtao_9x_hp: t đang làm nốt cái tài sản
  22:57:58
  namtao_9x_hp: cần diễn thêm vài hôm ko
  22:58:06
  namtao_9x_hp: hay là mai bung sự thật luôn
  22:58:40
  tieuthuhondoi_vip2008: kứ post đi đã
  22:58:46
  namtao_9x_hp: rồi ok
  22:58:50
  namtao_9x_hp: vào đổi tên nữa
  22:59:02
  tieuthuhondoi_vip2008: nhjều đứa onl djên đàn k
  22:59:28
  tieuthuhondoi_vip2008: T po kaj stt da
  22:59:29
  namtao_9x_hp: 2 đứa
  22:59:32
  namtao_9x_hp: uk
  22:59:34
  namtao_9x_hp: t cũng bỏ
  22:59:39
  tieuthuhondoi_vip2008: Tkag m.huy khoc l0an len
  22:59:40
  tieuthuhondoi_vip2008:
  22:59:43
  namtao_9x_hp:
  22:59:45
  namtao_9x_hp: vãi th bé
  22:59:53
  namtao_9x_hp: lúc biết sự thật ko biết n ntn
  22:59:55
  namtao_9x_hp: n hận mình lắm
  22:59:56
  tieuthuhondoi_vip2008: t pao
  23:00:03
  tieuthuhondoi_vip2008: A yêu ơi
  23:00:19
  namtao_9x_hp:
  23:00:20
  tieuthuhondoi_vip2008: no pao
  23:00:29
  tieuthuhondoi_vip2008: Ji k pkaj nua roj
  23:00:34
  namtao_9x_hp:
  23:00:36
  tieuthuhondoi_vip2008: Kua admin roj
  23:00:40
  namtao_9x_hp:
  23:00:42
  tieuthuhondoi_vip2008: Maj den se h0j t0j admin
  23:00:44
  namtao_9x_hp: vãi th này
  23:00:47
  namtao_9x_hp:
  23:00:51
  tieuthuhondoi_vip2008: Tk0y dj ngu
  23:00:54
  namtao_9x_hp: t có nên pm n ko nhỉ
  23:01:02
  tieuthuhondoi_vip2008: Maj den l0p tjnk so vs 2 ng sau
  23:01:10
  tieuthuhondoi_vip2008: Nko day
  23:01:16
  namtao_9x_hp: uk
  23:01:16
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:01:17
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:01:19
  tieuthuhondoi_vip2008: Vaj
  23:01:23
  tieuthuhondoi_vip2008: No pao the
  23:01:26
  namtao_9x_hp: ngủ ngon nhé cộng tác viên
  23:01:32
  namtao_9x_hp: n out mẹ n rồi
  23:01:34
  tieuthuhondoi_vip2008: Of roj
  23:01:35
  namtao_9x_hp: đang định pm
  23:01:38
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:01:43
  tieuthuhondoi_vip2008: Doj roj
  23:01:52
  namtao_9x_hp: chúng nằm khóc
  23:01:53
  tieuthuhondoi_vip2008: No pao t the
  23:01:59
  namtao_9x_hp:
  23:02:00
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:02:00
  tieuthuhondoi_vip2008: K pkaj t pao ngu
  23:02:03
  namtao_9x_hp: chắc nằm khóc rồi
  23:02:03
  namtao_9x_hp:
  23:02:11
  namtao_9x_hp: uk
  23:02:13
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:02:13
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:02:17
  tieuthuhondoi_vip2008: Vaj
  23:02:20
  tieuthuhondoi_vip2008: T out
  23:02:21
  namtao_9x_hp: tưởng b ngủ
  23:02:27
  tieuthuhondoi_vip2008: uk
  23:02:27
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:02:29
  namtao_9x_hp:
  23:02:34
  tieuthuhondoi_vip2008: Vaj
  23:02:35
  tieuthuhondoi_vip2008: Haj
  23:02:36
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:02:48
  namtao_9x_hp: lắm trò vãi
  23:02:59
  tieuthuhondoi_vip2008: Ckac tkag m.huy kug pjt dua
  23:03:02
  namtao_9x_hp: th này chắc trêu vài hôm nữa thì ko biết ntn
  23:03:07
  tieuthuhondoi_vip2008: No pjt thua
  23:03:11
  namtao_9x_hp:
  23:03:21
  tieuthuhondoi_vip2008: no treu laj day
  23:03:26
  namtao_9x_hp:
  23:03:28
  tieuthuhondoi_vip2008: Cku no ma doj
  23:03:40
  tieuthuhondoi_vip2008: K noj voj to 1 chu
  23:03:44
  namtao_9x_hp: th này thông minh vậy sao
  23:03:50
  tieuthuhondoi_vip2008: cku dug noj 1 cau
  23:03:52
  namtao_9x_hp: tính sao đây
  23:03:52
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:03:57
  tieuthuhondoi_vip2008: Ke no
  23:04:04
  tieuthuhondoi_vip2008: Treu b0n kia
  23:04:05
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:04:11
  namtao_9x_hp: có nên lừa tình n nữa ko
  23:04:16
  namtao_9x_hp: để n tin thì thôi
  23:04:24
  namtao_9x_hp: sau bung đoạn bàn kế
  23:04:33
  namtao_9x_hp: th bé lúc đó ức
  23:04:38
  tieuthuhondoi_vip2008: Ừk
  23:04:52
  tieuthuhondoi_vip2008: kứ lừa tiép đê
  23:04:52
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:05:17
  namtao_9x_hp:
  23:05:30
  namtao_9x_hp: mai đến lớp cứ ck y vk y
  23:05:38
  namtao_9x_hp: thì n lường mình cả tiết
  23:06:36
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:06:37
  tieuthuhondoi_vip2008: Ồ
  23:06:39
  tieuthuhondoi_vip2008: Ờ
  23:06:41
  tieuthuhondoi_vip2008: Thế đh
  23:06:47
  tieuthuhondoi_vip2008: Ck ơi
  23:06:52
  tieuthuhondoi_vip2008: Vk ơi thôj
  23:07:01
  namtao_9x_hp:
  23:07:03
  namtao_9x_hp: đc
  23:07:08
  tieuthuhondoi_vip2008: Đừg yêu yêu c nó pjt
  23:07:09
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:07:10
  namtao_9x_hp: thế là từ lừa tình th Huy
  23:07:16
  namtao_9x_hp: sang lừa tình bọn kia
  23:07:19
  tieuthuhondoi_vip2008: Mà này
  23:07:21
  namtao_9x_hp: rồi lừa tình cả lớp luôn
  23:07:23
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:07:47
  tieuthuhondoi_vip2008: lynk pým mà đoc quả vừa nãy
  23:07:53
  tieuthuhondoi_vip2008: Tức ój máu
  23:07:53
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:07:59
  namtao_9x_hp:
  23:08:04
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:08:08
  namtao_9x_hp: lại chẳng tức
  23:08:08
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:08:34
  tieuthuhondoi_vip2008: 1 mũj tên trúg 2 đíck
  23:08:35
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:08:37
  tieuthuhondoi_vip2008: Haha
  23:08:42
  namtao_9x_hp:
  23:08:52
  namtao_9x_hp: xem phản ứng của c Thủy ntn nữa
  23:09:03
  tieuthuhondoi_vip2008: Đau bụg kườj
  23:09:09
  namtao_9x_hp: ko khéo n lại giận vs dỗi b thì chết
  23:09:09
  tieuthuhondoi_vip2008: K0n tkuy pjt ngay
  23:09:17
  namtao_9x_hp: 1 mũi tên trúng 3 đích
  23:09:19
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:09:23
  tieuthuhondoi_vip2008: Ừj
  23:09:31
  tieuthuhondoi_vip2008: May ra k0n h0a tjn
  23:09:40
  tieuthuhondoi_vip2008: Ckứ k0n tkuy pjt ngay
  23:09:53
  tieuthuhondoi_vip2008: De maj t keo k0n tkuy bay tro not
  23:09:55
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:10:03
  namtao_9x_hp:
  23:10:04
  namtao_9x_hp: uk
  23:10:06
  namtao_9x_hp:
  23:10:11
  tieuthuhondoi_vip2008: Thoj
  23:10:13
  namtao_9x_hp: thế là vẹn cả đôi đường luôn
  23:10:17
  tieuthuhondoi_vip2008: T ngu day
  23:10:21
  namtao_9x_hp: uk
  23:10:25
  tieuthuhondoi_vip2008: Maj tjep
  23:10:25
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:10:26
  namtao_9x_hp: ngủ ngon nhé
  23:10:29
  tieuthuhondoi_vip2008: Pjpj thằg ck hờ
  23:10:30
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:10:31
  namtao_9x_hp: mai th vk ck
  23:10:32
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:10:39
  tieuthuhondoi_vip2008:
  23:10:42
  namtao_9x_hp: vk hờ
  23:10:44
  namtao_9x_hp:

  avatar
  ckimckip

  Bài gửi : 24
  Xu : 31
  Uy Tín : 11
  Tham Gia Từ : 10/08/2012

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by ckimckip on Fri Aug 24, 2012 2:28 pm

  post này lên lzi k pit! chả hỉu ý t gì cả! hấp hết r =.= cherry<
  meomyt_hp9x
  meomyt_hp9x

  Giới tính : Nữ Bài gửi : 100
  Birthday : 05/10/1996
  Xu : 192
  Uy Tín : 65
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 17/08/2012
  Đến từ : Nữ sinh Hàng Hải
  Status : Thẳng & Thật

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by meomyt_hp9x on Fri Aug 24, 2012 6:01 pm

  kan ji may hieu
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Fri Aug 24, 2012 6:32 pm

  cherry ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi
  cái này trừu tượng lắm
  meomyt_hp9x
  meomyt_hp9x

  Giới tính : Nữ Bài gửi : 100
  Birthday : 05/10/1996
  Xu : 192
  Uy Tín : 65
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 17/08/2012
  Đến từ : Nữ sinh Hàng Hải
  Status : Thẳng & Thật

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by meomyt_hp9x on Fri Aug 24, 2012 6:58 pm

  Suspect* ko hiểu đc thì đừg hiểu nghĩa khác nhé!!!!!!!!!!
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Fri Aug 24, 2012 7:03 pm

  meomyt_hp9x đã viết:Suspect* ko hiểu đc thì đừg hiểu nghĩa khác nhé!!!!!!!!!!
  chuẩn drunken
  BốĐờiThờiNay
  BốĐờiThờiNay

  Giới tính : Nam Bài gửi : 306
  Birthday : 15/05/1996
  Xu : 260
  Uy Tín : 34
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 05/08/2012
  Đến từ : hai phong vjp
  Job/hobbies : ông tổ sư gja

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by BốĐờiThờiNay on Fri Aug 24, 2012 8:11 pm

  cái này nói về vấn đề j thế ko hiểu
  mrkuvyt1102
  mrkuvyt1102

  Bài gửi : 27
  Xu : 347
  Uy Tín : 9
  Tham Gia Từ : 07/08/2012

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by mrkuvyt1102 on Tue Aug 28, 2012 6:18 pm

  Ngke hoa hậu mà fát kinh
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào
  ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào

  Giới tính : Nam Bài gửi : 400
  Birthday : 24/04/1996
  Xu : 5427
  Uy Tín : 50
  Tuổi : 23
  Tham Gia Từ : 30/07/2012
  Đến từ : Hải Phòng
  Job/hobbies : DJ
  Status : Đúng chưa chắc đủ

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by ๖ۣۜNam ๖ۣۜTào on Tue Aug 28, 2012 7:32 pm

  Suspect

  Sponsored content

  code Re: Mặt trái sự thật "topic Yêu vk nhất :x"

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Wed Apr 01, 2020 1:57 am